Regional Office :- Bhilwara
Area of Jurisdiction :- Bhilwara, Rajsamand
Address of the Office :- 18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel No. (Office) Fax No. e-mail ID
1 Sh. Mahaveer Mehta EE & RO 9414262294 01482 241159   -
2 Sh. Mahesh Kumar Singh  SO 9887711821 01482 241159   -
3 Sh. Kunj Bihari JSO - - - - -
4 Sh. Vikas Singh JSO 70545-01786 01482 241159   vikassinghenv@gmai.com
5 Sh. Aniket Bagara JEE 94610-62542 01482 241159   aniketbagara@gmail.com
6 Sh. Rohitash Balai JEE 90014-12993 01482 241159   rohitashrajshree93@gmail.com