Regional Office :- Bhilwara
Area of Jurisdiction :- Bhilwara, Rajsamand
Address of the Office :- 18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel. No. (Off) Fax No. e-mail ID
1 Sh.  Mahaveer  Mehta EE & RO 9414262294 1482 241159 241159 mahaveermehtabhl@gmail.com
2 Sh. Vinay Katta AEE 7073999725 1482 241159 241159 katta.vinay@yahoo.com
3 Smt. Arpita Agarwal AEE 9166902362 1482 241159 241159 arpitaagarwal1607@gmail.com
4 Sh. Shyam Lal Jat SO 9826269635 1482 241159 241159  
5 Dr. Giriraj Kumar Songara JSO  9660077476 1482 241159 241159 govardhar0007@gmail.com
6 Sh. Hitesh Kumar JSO 9785783064 1482 241159 241159 tanwr.hitesh@yahoo.com