Regional Office :- Jodhpur

 Area of Jurisdiction:- Jodhpur, Jodhpur Rural, Phalodi

 Address of the Office:- SPL-2, Phase-I, Marudhar Industrial Area, Basni, Jodhpur

Sr.

Name of Officer

Designation

Mobile No.

STD Code

Tel No. (Office)

Official e-mail ID

1 Smt. Shilpi Sharma SEE & RO 9460380931 291 2723225  
2 Sh. Deepak Ojha Supt. SO         
3 Sh. Bhajan lal Matwala AEE 8947986041 291 2723225 bhajanlal2308@gmail.com
4 Sh. Pawan Chouhan AEE 9610343487     pc251994@gmail.com
5 Sh. Shyam Singh SSO 9261480004 291 2723225 shyam.agri20@gmail.com
6 Sh. Devendra Singh Bikundiya SSO   291 2723225  
7 Sh. Kunal Khatri JEE 9462557788     kunaldway@gmail.com
8 Miss Pooja Choudhary JEE 8209309842     pc888831@gmail.com
9 Sh. Deepak Panwar AOS