Regional Office :- Bharatpur
Area of Jurisdiction :- Bharatpur, Karoli, Sawai Madhopur, Dholpur
Address of the Office :- 225, Swarna Jayanti Nagar, Bharatpur

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel. No. (Off) Fax No. e-mail ID
1 Sh. P.K. Bhardwaj EE & RO 9828521472
5644 228114 228114 rorpcb.bharatpur@gmail.com
2 Sh. D.S. Nagar
JSO 7073459852
5644 228114 228114 dsnagar4@gmail.com@gmail.com
3 Sh. Rohit Meena JSO 9509799803 5644 228114 228114 jaredarohit@gmail.com
4 Sh. D.P.S. Meena
JSO 9252067443
5644 228114 228114 deardpsmeena@gmail.com
5 Sh. Rajendra Meena JSO 9166915426 5644 228114 228114 krishnaraj786@gmail.com
6 Sh. Rajkumar Meena JSO 9413447806 5644 228114 228114 rajkumarmbm@gmail.com