Regional Office :- Bhilwara
Area of Jurisdiction :- Bhilwara, Rajsamand
Address of the Office :- 18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel. No. (Off) Fax No. e-mail ID
1 Sh. Rakesh Gupta RO 7073897774
1482 241159 241159 rorpcb.bhilwara@gmail.com
3 Smt. Arpita Agarwal AEE 9166902362 1482 241159 241159 arpitaagarwal1607@gmail.com
4 Sh. Om Prakash Tailor
AAO-I 9460916823
1482 241159 241159  
5 Dr. Giriraj Kumar Songara JSO  9660077476 1482 241159 241159 govardhar0007@gmail.com
6 Sh. Hitesh Kumar JSO 9785783064 1482 241159 241159 tanwr.hitesh@yahoo.com