Regional Office :- Sikar

Area of Jurisdiction:- Sikar, Neem ka Thana
Address of the Office:- Shiv-Singhpura Housing Board Colony, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel No. (Office) e-mail ID
1 Sh. Pradeep Kumar Asnani SEE & RO 9799499864 1572 248009 rorpcb.sikar@gmail.com
2 Mrs. Poonam Kumari Supt. SO (Lab In-Charge) 9799189777 1572 248009 poonamkumari229@gmail.com
3 Ms. Bulkesh SSO 7073997888 1572 248009 bulkeshbright10@gmail.com
4 Sh. Dayaram Meel SO 9929485411 1572 248009 dayaram88@gmail.com
5 Shri Dara Singh Shyoran SO 9982922024 1572 248009 darasingh@live.com
6 Sh. Avinash Dhaka JEE 7014802538 1572 248009 avinashdhaka06@gmail.com
7 Sh. Sandeep Kumar JEE 9587820634 1572 248009  sandeepkhichar94@gmail.com3
8 Sh. Ashish Mudgul Asst. Accounts Officer-II 9928083841 1572 248009 aashishmudgaljra@gmail.com
9 Sh. Naresh Kumar Meena AO 9414366173 1572 248009 nareshrpcb1995@gmail.com